67000 năm tuổi

Phát hiện này đã chứng minh rằng, nơi đây có người ở sớm hơn đến 20.000 năm so với giả thuyết đã được công nhận trước đó. Mới đây, các nhà khảo cổ tại Philippines đã phát hiện được một mẩu xương người. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mẩu xương người này có tuổi […] Phát hiện xương người 67000 năm tuổi

Phát hiện này đã chứng minh rằng, nơi đây có người ở sớm hơn đến 20.000 năm so với giả thuyết đã được công nhận trước đó. Mới đây, các nhà khảo cổ tại Philippines...