Alison Brierley

Người phụ nữ Anh tên là Alison Brierley (42 tuổi) vốn là một nghệ sỹ chế tác tiêu bản động vật nhưng từ sau khi mang bầu, sở thích ăn uống của cô lại xuất hiện chuyển biến lạ thường. Alison đột nhiên có hứng thú với món… xác động vật “đi hoang”. Cô thổ […] Bà bầu thích ăn… xác động vật

Người phụ nữ Anh tên là Alison Brierley (42 tuổi) vốn là một nghệ sỹ chế tác tiêu bản động vật nhưng từ sau khi mang bầu, sở thích ăn uống của cô lại xuất...