Ảnh chụp qua kính hiển vi

1. Bề mặt lưỡi     2. Quá trình hình thành của tinh trùng trong tinh hoàn     3. Tinh trùng tìm cách vượt qua lớp bảo màng bảo vệ của trứng     4. Cận cảnh mắt ruồi nhuế     5. Cận cảnh một phần đầu ruồi nhuế     6. Hình […] Nhìn thế giới qua lăng kính hiển vi (P.2)

1. Bề mặt lưỡi     2. Quá trình hình thành của tinh trùng trong tinh hoàn     3. Tinh trùng tìm cách vượt qua lớp bảo màng bảo vệ của trứng     4. Cận cảnh mắt ruồi nhuế     5. Cận cảnh một...

Dường như trong cuộc sống hàng ngày luôn luôn tồn tại hai thế giới – thế giới của những sự vật lớn mà chúng ta nhìn thấy được (như cây cối, xe cộ, v.v…) và thế giới li ti của những sự vật nhỏ bé tới mức không ngờ. Thế giới “hiển vi” sẽ mê […] Nhìn thế giới qua lăng kính hiển vi (P.1)

Dường như trong cuộc sống hàng ngày luôn luôn tồn tại hai thế giới - thế giới của những sự vật lớn mà chúng ta nhìn thấy được (như cây cối, xe cộ, v.v...) và...