ba me ki la

Tại một thôn nhỏ tỉnh Sơn Đông ầm ỹ lên một chuyện lạ khiến báo giới và các chuyên giả phải chú tâm: con chó 5 tuổi trong thôn đẻ 3 con mèo. Gần đây, tại một thôn nhỏ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, dân làng bỗng nhiên xôn xao về một chuyện lạ. Con […] Xôn xao: Chó đẻ ra… mèo

Tại một thôn nhỏ tỉnh Sơn Đông ầm ỹ lên một chuyện lạ khiến báo giới và các chuyên giả phải chú tâm: con chó 5 tuổi trong thôn đẻ 3 con mèo. Gần đây, tại...