bán cua sống tự động

Các máy bán hàng tự động trên đường phố tại Nhật Bản bán mọi thứ, từ trứng, chuối cho đến rượu sake, những chiếc ô che nắng, mưa… Giờ đây, Trung Quốc còn cho ra đời máy bán cua sống tự động.   Những chiếc máy bán cua tự động.   Những con cua sống […] Lạ đời máy bán cua sống tự động

Các máy bán hàng tự động trên đường phố tại Nhật Bản bán mọi thứ, từ trứng, chuối cho đến rượu sake, những chiếc ô che nắng, mưa… Giờ đây, Trung Quốc còn cho ra...