bán đêm đầu tiên

Trên phố, cô gái thản nhiên giơ cao tấm biển rao bán “đêm đầu tiên” còn trong trắng của mình. Chuyện một cô gái chưa lập gia đình, tầm 30 tuổi, rao bán “đêm đầu tiên” trên phố đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Trên đường phố, cô gái thản nhiên giơ cao […] Rao bán đêm đầu tiên

Trên phố, cô gái thản nhiên giơ cao tấm biển rao bán “đêm đầu tiên” còn trong trắng của mình. Chuyện một cô gái chưa lập gia đình, tầm 30 tuổi, rao bán “đêm đầu tiên”...