ban xuc xich trong quan tai

Bạn cảm thấy thế nào khi nghe đến từ xúc xích và quan tài đi kèm với nhau? Đó chính là Dead Dogs – thương hiệu xúc xích được chuẩn bị và bán từ bên trong một chiếc quan tài đen. Xúc xích hiệu Dead Dogs được thành lập trong một hoàn cảnh kỳ lạ […] Bán xúc xích trong… quan tài

Bạn cảm thấy thế nào khi nghe đến từ xúc xích và quan tài đi kèm với nhau? Đó chính là Dead Dogs – thương hiệu xúc xích được chuẩn bị và bán từ bên trong...