bằng giấy

Bà Guo Lianfu, 71 tuổi, sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã cưu mang 85 chú mèo hoang các loại và mang chúng về nhà chăm sóc, nuôi nấng. 24 năm trước, bà Guo nhìn thấy một chú mèo đang thoi thóp vì đói ở trên đường phố Sơn Đông. Lúc đó bà thấy […] Sống cùng 85 chú mèo suốt 24 năm

Bà Guo Lianfu, 71 tuổi, sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã cưu mang 85 chú mèo hoang các loại và mang chúng về nhà chăm sóc, nuôi nấng. 24 năm trước, bà Guo nhìn...