bánh cưới lâu đời nhất

Một chiếc bánh cưới được làm từ năm 1898 (thời nữ hoàng Victoria còn trị vì) vẫn còn nguyên vẹn. Sau 113 năm, lớp kem bên ngoài đã trở thành màu vàng do đường bị rỉ nước. Chiếc bánh này đã trải qua hai cuộc chiến tranh. Các thí nghiệm cho thấy, hoa quả bên […] Chiếc bánh cưới lâu đời nhất

Một chiếc bánh cưới được làm từ năm 1898 (thời nữ hoàng Victoria còn trị vì) vẫn còn nguyên vẹn. Sau 113 năm, lớp kem bên ngoài đã trở thành màu vàng do đường bị...