bánh sushi

4 chiếc sushi có giá cao nhất quả đất: 4300 đô. Tính trung bình mỗi khi ăn các quan khách phải trả đến hơn 1.000 đô la cho mỗi chiếc. Những tưởng 5 chiếc sushi bọc vàng và đính kim cương của đầu bếp Angelito Araneta Jr ở Manila, Philippin giới thiệu cách đây 1 […] 4300 đô la 4 chiếc sushi

4 chiếc sushi có giá cao nhất quả đất: 4300 đô. Tính trung bình mỗi khi ăn các quan khách phải trả đến hơn 1.000 đô la cho mỗi chiếc. Những tưởng 5 chiếc sushi...