bạo lực

Từng hàng dài tín đồ mặc áo trắng, chụp túi vải lên đầu giấu thân phận diễu hành qua phố, trên tay là dụng cụ tự hành xác để sám hối… Thị trấn nhỏ Gualdo Tadino nằm ở phía nam Italia nổi tiếng với các buổi lễ rửa tội sám hối vô cùng kỳ bí, […] Lễ rửa tội bạo lực nhất thế giới

Từng hàng dài tín đồ mặc áo trắng, chụp túi vải lên đầu giấu thân phận diễu hành qua phố, trên tay là dụng cụ tự hành xác để sám hối… Thị trấn nhỏ Gualdo...