bầu cử

Cụ bà Rosie Lewis (99 tuổi) lần đầu tiên đi bầu cử. Cụ bỏ phiếu cho ông Obama. Cháu trai của cụ, Nelson Lewis, cho biết, cụ rất minh mẫn. Mặc dù đã 99 tuổi nhưng không quên thứ gì. Cụ hiểu những gì cụ làm. Cụ nhận được phiếu bầu qua mail và Gerri […] 99 tuổi mới bỏ phiếu lần đầu tiên

Cụ bà Rosie Lewis (99 tuổi) lần đầu tiên đi bầu cử. Cụ bỏ phiếu cho ông Obama. Cháu trai của cụ, Nelson Lewis, cho biết, cụ rất minh mẫn. Mặc dù đã 99 tuổi nhưng...