bé tí xíu

Phải thật tinh mắt và để ý bạn mới nhìn thấy những đồ vật vô cùng nhỏ bé, chỉ bằng 1/10 kích thước bình thường. Ảnh trên Xinhua. Buonchuyen.info – Theo maivoo Những đồ vật bé tí xíu

Phải thật tinh mắt và để ý bạn mới nhìn thấy những đồ vật vô cùng nhỏ bé, chỉ bằng 1/10 kích thước bình thường. Ảnh trên Xinhua. Buonchuyen.info – Theo maivoo