biết tiếng người

Người đàn ông ở Costa Rica chơi đùa với con cá sấu 20 tuổi, nặng 445 kg, như thể một chú chó nuôi trong nhà. Anh Chito đã giải cứu con cá sấu Pocho sau khi tìm thấy nó nằm bên đường đang bị trúng một phát đạn ở mắt. Chito chăm sóc cho Pocho […] Chơi đùa với bạn cá sấu

Người đàn ông ở Costa Rica chơi đùa với con cá sấu 20 tuổi, nặng 445 kg, như thể một chú chó nuôi trong nhà. Anh Chito đã giải cứu con cá sấu Pocho sau khi...