biểu tình khó đỡ

Họ sẵn sàng lấy cơ thể thay cho lời phát ngôn hiệu quả nhất để bầy tỏ quan điểm, mong muốn của mình. Nhóm nữ quyền Ukraine kháng nghị trên phố Ngày 13/12, do bất mãn với số lượng thành viên chính phủ là nữ giới quá hiếm hoi, nhóm nữ quyền “Femen” đã tập […] Những cuộc biểu tình khó đỡ

Họ sẵn sàng lấy cơ thể thay cho lời phát ngôn hiệu quả nhất để bầy tỏ quan điểm, mong muốn của mình. Nhóm nữ quyền Ukraine kháng nghị trên phố Ngày 13/12, do bất mãn...