Bộ sưu tập

Bộ sưu tập sinh vật 2 đầu Anh Todd Ray (Mỹ) đam mê sưu tầm những con vật 2 đầu từ khắp nơi trên thế giới. Anh có một bộ sưu tập "quái thú" kỳ dị bậc nhất, gồm rất nhiều động vật 2 đầu như dê, rắn, rùa… thậm chí có cả con rồng […] Sở thích sưu tập đồ quái gở

Bộ sưu tập sinh vật 2 đầu Anh Todd Ray (Mỹ) đam mê sưu tầm những con vật 2 đầu từ khắp nơi trên thế giới. Anh có một bộ sưu tập "quái thú" kỳ dị...