buoi toi

Mình xin đóng góp vài mẩu truyện do bản thân mình trải nghiệm. 1 Năm đó mình khoảng 5-6 tuổi, gia đình mình từ Bắc vô Nam đi ” kinh tế mới” khi mới vô thì rất khổ, chưa có nhà cửa ruộng đất gì. Nhà mình có nghề làm cá nên đóng thuyền ở […] Mình gặp ma – Tác Giả Nguyễn Phương

Mình xin đóng góp vài mẩu truyện do bản thân mình trải nghiệm. 1 Năm đó mình khoảng 5-6 tuổi, gia đình mình từ Bắc vô Nam đi " kinh tế mới" khi mới vô thì rất...