buong chuoi tro tu giua than cay

Rất đông người dân hiếu kỳ đã tới đây xem buồng chuối lạ. Cây chuối trổ buồng giữa thân là một điều kỳ lạ với người dân nơi đây và rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem. Cây chuối sứ kỳ lạ trổ buồng rất nhiều quả thuộc địa phận ấp Bến […] Buồng chuối lạ trổ từ giữa thân cây

Rất đông người dân hiếu kỳ đã tới đây xem buồng chuối lạ. Cây chuối trổ buồng giữa thân là một điều kỳ lạ với người dân nơi đây và rất đông người dân hiếu kỳ...