buồng trứng

Hơn 10 quả trứng nặng khoảng nửa cân – trọng lượng gần bằng nửa cơ thể của chú gà trống ‘quái lạ’ này. Bà Lý (76 tuổi) hiện sống tại Trịnh Châu tỉnh Hà Nam Trung Quốc nuôi tất cả 20 chú gà con từ ngày 14/5; sau 4 tháng chúng đã trưởng thành và […] Gà trống có buồng trứng?

Hơn 10 quả trứng nặng khoảng nửa cân – trọng lượng gần bằng nửa cơ thể của chú gà trống ‘quái lạ’ này. Bà Lý (76 tuổi) hiện sống tại Trịnh Châu tỉnh Hà Nam...