cá độ

Theo tiết lộ thì đây là bộ hóa thạch của một loài sinh vật biển. Các nhà nghiên cứu hiện đang làm việc tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã phát hiện ra một mẫu hóa thạch có niên đại 525 triệu tuổi. Theo thông tin đưa ra đây là mẫu hóa thạch của một […] Hóa thạch 525 triệu năm ở Trung Quốc

Theo tiết lộ thì đây là bộ hóa thạch của một loài sinh vật biển. Các nhà nghiên cứu hiện đang làm việc tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã phát hiện ra một mẫu...