ca hoi

Một ngư dân tên là Nolan Calvin đã tìm thấy ngón tay người trong khi lau rửa con cá hồi mà anh ta bắt được ở hồ Idaho's Priest (Mỹ) vào hôm 11/9 vừa qua. Ngay sau đó, Nolan đã đặt ngón tay vào đá và gọi điện tới văn phòng cảnh sát trưởng ở […] Tìm thấy ngón tay trong bụng cá hồi

Một ngư dân tên là Nolan Calvin đã tìm thấy ngón tay người trong khi lau rửa con cá hồi mà anh ta bắt được ở hồ Idaho's Priest (Mỹ) vào hôm 11/9 vừa qua. Ngay...