cá khổng lồ

Khủng nhất phải kể đến loài cá tra dầu, cá đuối gai độc nước ngọt, cá hô, cá nheo. Trong số những loài cá ở sông Mekong, cá tra dầu là loài khủng nhất. Lịch sử đã từng ghi nhận con cá tra dầu có trọng lượng nửa tấn, dài 5m, ước chừng 60 năm […] Cận cảnh cá khổng lồ sông Mekong

Khủng nhất phải kể đến loài cá tra dầu, cá đuối gai độc nước ngọt, cá hô, cá nheo. Trong số những loài cá ở sông Mekong, cá tra dầu là loài khủng nhất. Lịch sử...