cá sấu hỏa tiễn bự nhất

Đó là lời tâm sự của một người đàn ông khi có tới 39 người vợ trong một đại gia đình 180 người. Ông Ziona Chana người Ấn Độ, năm nay đã 67 tuổi. Ông có tới 39 người vợ, 94 người con ruột, 14 người con dâu, 33 người cháu chắt… Tổng cộng đại […] 39 người vợ vẫn chưa đủ

Đó là lời tâm sự của một người đàn ông khi có tới 39 người vợ trong một đại gia đình 180 người. Ông Ziona Chana người Ấn Độ, năm nay đã 67 tuổi. Ông có...