cái bát

Một chiếc bát tô men sứ lam trắng của Trung Quốc đã được bán tới giá kỷ lục 58.830 USD. Chiếc bát tô này đã được bán ở Newcastle, Anh ngày 8-9 với giá ban đầu là 928 USD nhưng cuối cùng nó đã được bán với giá kỷ lục 58.830 USD. Chiếc bát sứ […] Chiếc bát cổ giá 58.830 USD

Một chiếc bát tô men sứ lam trắng của Trung Quốc đã được bán tới giá kỷ lục 58.830 USD. Chiếc bát tô này đã được bán ở Newcastle, Anh ngày 8-9 với giá ban...