cai bong ro ret

Lần đầu viết truyện không hay xin các bác đừng ném đá tội nghiệp em ạ. Em là một đứa con miền tây thuộc tỉnh tiền giang, và những câu chuyện em sắp kể dưới đây chính em chứng kiến và trải qua.Hồi năm 2000 quê em rất nghèo và còn bị nạn lũ lụt […] Bùa Lỗ Bang – Nguyễn Thanh Nam

Lần đầu viết truyện không hay xin các bác đừng ném đá tội nghiệp em ạ. Em là một đứa con miền tây thuộc tỉnh tiền giang, và những câu chuyện em sắp kể dưới đây...