Cắt Duyên Với Người Âm

Hôm nay, con xin được chia sẻ câu chuyện của con và cảm nhận của con trước khi con là học trò của Mật Tông Thiên Đình. Năm 2006, vì thấy con gái chẳng yêu đương gì, cũng không thấy dẫn bạn trai về nhà, mẹ con sốt ruột lắm, liền gọi điện cho con…