Trải Nghiệm Tâm Linh Khi Câu Cá Đêm – Tác Giả Ken Nguyen

Số là mình cũng là người rất có sở thích đi câu cá ban đêm. Vào một tối nọ, khi cá cũng có vẻ yếu ăn, mình tranh thủ nghả lưng chợp mắt một tí, lúc đó cũng khoảng tầm 1:30 đến gần 2 giờ tối. Trong cơn buồn ngủ mơ hồ, mình chợt cảm…