2 Truyện Ma Kể Lại

Chuyện 1 … Ngày Cầu Hồn Nội – Tác Giả Chung Kim Phung Trước giờ mình cũng ko bao giờ tin là ma có thật trên đời cả.Mà từ khi nội của mình mất thì mình tin. Cô mình chở bà nội của mình đi lên rẫy hái điều. Đi với tốc độ khá nhanh…