Những cảm giác kỳ lạ một giây trước khi chết

Theo tổng kết của tiến sĩ Moody, những người chết lâm sàng có 14 cảm giác sau đây. 1. Nghe thấy “lời cáo chung” dành cho mình Vào một giây trước khi chết, họ thường nghe rõ bác sĩ hoặc những người đang có mặt xác nhận cái chết của mình. Thậm chí, họ cảm…