Chuyện Chết Trùng – Tác Giả Chim_xanh

Chuyện là thế này: em có 2 ông cậu (V và C), cậu V có ông em vợ tên là N làm thuê cho mình. Sau 1 thời gian thì chú N này chuyển sang làm thuê cho ông cậu C của em. Chiều hôm đó chú N đến nhà cậu V chơi, đến lúc…