chim cánh cụt

Buddy và Pedro đều là chim cánh cụt đực. Nhưng suốt nhiều năm qua, chúng quấn quýt không rời và nảy sinh hành vi "hấp dẫn bạn tình" kỳ lạ. Cặp tình nhân đồng tính này được nuôi dưỡng trong vườn thú Toronto, Canada. Cứ mỗi tối, Buddy và Pedro lại dính chặt với nhau […] Mối tình đồng tính của chim cánh cụt

Buddy và Pedro đều là chim cánh cụt đực. Nhưng suốt nhiều năm qua, chúng quấn quýt không rời và nảy sinh hành vi "hấp dẫn bạn tình" kỳ lạ. Cặp tình nhân đồng tính này...