Chính trị gia chuyển giới trẻ đẹp của Thái Lan

Yollada Nok Suanyot, 30 tuổi, đã giành được một ghế trong Hội đồng điều hành tỉnh Nan (miền bắc Thái Lan) sau cuộc bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo địa phương được tổ chức hôm 27/5. Chính trị gia chuyển giới đầu tiên ở xứ sở chùa vàng. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy, cô Nok…