Chuyện cầu cơ

Cầu cơ có từ bao giờ không ai biết,chỉ biết ở VN đã lưu truyền rất lâu,và đã nhiều người thử cầu cơ,để gọi hồn,tìm hiểu về thế giới tâm linh để mà thỏa mãn trí tò mò của mình…. Với bộ đồ nghề gồm một miếng bìa cứng,có kẽ ô và ghi các chữ…