Chuyện Làm Công Trình – Tác Giả VukhucThatsat

1. Truyện của bà Nội Bà tôi kể lần duy nhất bà tôi gặp ma là khi bà còn nhỏ, lúc đó chắc bà học c2 rồi. Bà cùng nhiều người sàn sàn tuổi đi ra chùa để xem múa hát ( ngày lễ gì đó), khi đi xuống chân dốc đê thì thấy con…