Truyện Nhà Ngoại – Tác Giả LV.NT

Lời nói đầu cho mình xin chào tới tất cả mọi người trong Truyện ma có thật Một Thành Viên,tôi là 1 thành viên cũng khá là lâu trong nhóm rồi đọc cũng nhiều chuyện của mọi người rồi nên hôm nay rảnh nên cũng xin kể cho mọi người chuyện của bên phía ngoại…