Sống sót dù bị 1200 con ong châu Phi tấn công

Mặc dù bị 1.200 con ong châu Phi đốt nhưng người đàn ông 65 tuổi sống tại Texas, Mỹ đã sống sót một cách kỳ diệu. Ông Lamar LaCaze đang hồi phục dần tại một bệnh viện sau hơn 2 tuần lễ kể từ ngày khủng khiếp xảy ra với cuộc đời ông. Ông đã…