Câu Cá Đêm Gặp Quỷ – Tác Giả ThongBaoLien

Chuyện này là do một người ông trong dòng họ kể lại, chuyện xảy ra lâu dữ lắm rồi. Cha của ổng bữa đó câu cá đêm. Bữa đó gặp xui hay sao đó mà phải chuyển chỗ liên tục. Chèo một hồi thì ông rẽ vô một khúc sông vắng. Ta nói, bên dưới…