Chuyện Ma Của 2 Thành Viên

Đi chơi net và 3h sáng – Tác Giả Phê pha truyện cau chuyện của mình sau đây cũng tựa như nhưng chuyện mà các bạn đã đọc qua. Nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Các bạn có thể tin hay k thì tuỳ các bạn. Nhưng mình cũng đinh chính luôn. Truyện sẽ…