Những cụ già ăn uống khác người

Cụ già Ấn Độ 76 năm sống không ăn uống Cụ già 84 tuổi người Ấn Độ tên là Prahlad Jani đã khiến dư luận sốc nặng với tuyên bố: Nhờ luyện tập yoga, ông đã sống mà không cần ăn uống gì trong suốt 76 năm.   Cụ Prahlad Jani (84 tuổi) không ăn…