Cua khổng lồ

Một con cua khổng lồ vừa được tìm thấy ở Nhật Bản, nặng 15kg. Kinh ngạc hơn là nó vẫn chưa ngừng phát triển. Con cua nhện khổng lồ. Con cua nhện nặng 15kg này được một cư dân bắt về tại Heda, Vịnh Suraga, phía Tây Nam Tokyo, và suýt bị bán cho nhà hàng. […] Cua khổng lồ nặng 15kg

Một con cua khổng lồ vừa được tìm thấy ở Nhật Bản, nặng 15kg. Kinh ngạc hơn là nó vẫn chưa ngừng phát triển. Con cua nhện khổng lồ. Con cua nhện nặng 15kg này được một...