cung le

Đối diện nhà bác mình là 1 con sông khá to, con sông này hàng năm có không biết bao nhiêu người bị chết đuối, mà lạ thay dù người chết đuối chết ở đâu đi nữa thì xác cũng toàn dặt về phía trước trước cửa nhà bác mình. Năm 1997, vì hoàn cảnh […] CHUYỆN TAM LINH CỦA MEM – Giấu Tên

Đối diện nhà bác mình là 1 con sông khá to, con sông này hàng năm có không biết bao nhiêu người bị chết đuối, mà lạ thay dù người chết đuối chết ở đâu...