Cuộc thi leo tường

Leo tường đã trở thành một cuộc thi truyền thống hàng năm tại thành phố Sondrio, Italy. Tháng 12 này, 200 nhà leo núi chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây và sẵn sàng cho cuộc tranh tài. Những thí sinh tham gia sẽ trải qua nhiều vòng thi, leo lên […] Cuộc thi leo tường

Leo tường đã trở thành một cuộc thi truyền thống hàng năm tại thành phố Sondrio, Italy. Tháng 12 này, 200 nhà leo núi chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây...