cuoc thi noi doi

Các chính trị gia và luật sư không được phép tham gia, vì người ta cho rằng, nếu họ tham gia thì sẽ có lợi thế và không công bằng… Hàng năm, những tay nói dối "thành thần" từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ họp về Santon Bridge, một ngôi làng khá nhỏ […] Cuộc thi nói dối “bá đạo” nhất

Các chính trị gia và luật sư không được phép tham gia, vì người ta cho rằng, nếu họ tham gia thì sẽ có lợi thế và không công bằng… Hàng năm, những tay nói dối...