da lat

Nói thật nhà em ở Đà Lạt,mà Đà lạt thì chuyện về ma thật ra là rất nhiều rồi….và chuyện âm dương ở Đà lạt cũng xuất hiện nhiều và em kể câu chuyện em gặp ma 100% sự thật! Ngày hôm đó,em cùng ông anh đi nhậu,có rủ thêm 1 thằng bạn lớp trưởng […] Truyện Có Thật : Ma Ở Đà Lạt

Nói thật nhà em ở Đà Lạt,mà Đà lạt thì chuyện về ma thật ra là rất nhiều rồi....và chuyện âm dương ở Đà lạt cũng xuất hiện nhiều và em kể câu chuyện em...