đa thê

Một người đàn ông Ảrập vừa kết hôn với 4 cô gái trong cùng một đêm để chứng minh với vợ cũ rằng, cô ta đã sai khi nói chồng sẽ không cưới được ai nữa Anh chồng 23 tuổi ở tỉnh Asir ly dị vợ vì nhiều bất đồng trong hôn nhân. Anh ta […] Cưới 4 cô vợ cùng một lúc

Một người đàn ông Ảrập vừa kết hôn với 4 cô gái trong cùng một đêm để chứng minh với vợ cũ rằng, cô ta đã sai khi nói chồng sẽ không cưới được ai...