đặc biệt nhưng vô dụng

Khả năng rất đặc biệt và độc đáo nhưng cuối cùng lại chẳng biết nó có hữu ích gì… 1. Người đàn ông bị đá vào “của quý” mà không thấy đau Yong Hsueh, một nhà sư thiếu lâm đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình Trung Quốc để trình diễn khả năng […] 10 khả năng đặc biệt nhưng vô dụng

Khả năng rất đặc biệt và độc đáo nhưng cuối cùng lại chẳng biết nó có hữu ích gì… 1. Người đàn ông bị đá vào “của quý” mà không thấy đau Yong Hsueh, một nhà...