đại gia

Ngày 9/1, khi đang thong dong trên chiếc BMW bóng loáng đi qua thôn nhỏ thuộc thị trấn Thủy Tây, Tân Dư, đại gia Trương bỗng trông thấy hơn chục con gà mái béo trục phía sau nhà một hộ dân. Ngắm nghía hồi lâu, ông Trương chắc mẩm đây là giống gà quê thứ […] Đại gia cưỡi BMW đi… ăn trộm gà

Ngày 9/1, khi đang thong dong trên chiếc BMW bóng loáng đi qua thôn nhỏ thuộc thị trấn Thủy Tây, Tân Dư, đại gia Trương bỗng trông thấy hơn chục con gà mái béo trục...