danh dự

Người đàn ông này dùng một sợi dây một đầu được móc vào mắt và đầu kia treo một vật thể lên. Đây không phải là một hiện tượng ảo ảnh quang học mà là một màn trìn diễn ngoài đời thật. Phong Hồ – người đàn ông đến từ Lạc Dương tỉnh Hà Nam, […] Dùng mắt để đánh đu đồ vật

Người đàn ông này dùng một sợi dây một đầu được móc vào mắt và đầu kia treo một vật thể lên. Đây không phải là một hiện tượng ảo ảnh quang học mà là...