danh thiep

Thay cho tấm danh thiếp truyền thống, bạn có thể gây ấn tượng với người đối diện bằng những ý tưởng độc đáo. Đó là những tấm danh thiếp độc đáo làm bằng mảnh gốm sứ, thịt khô hay chỉ là hình một nụ hôn. Danh thiếp hình cô gái có "ngực" của vị bác […] 10 tấm danh thiếp có một không hai

Thay cho tấm danh thiếp truyền thống, bạn có thể gây ấn tượng với người đối diện bằng những ý tưởng độc đáo. Đó là những tấm danh thiếp độc đáo làm bằng mảnh gốm sứ,...