đào được xương người

Nền nhà trước khi sửa Những người thợ xây đã tìm thấy tất cả có bốn bộ hài cốt, gồm một người đàn ông, hai phụ nữ, và một đứa trẻ. Các xét nghiệm đã chứng minh những bộ xương đã có từ rất lâu. Các chuyên gia tin rằng bộ xương này là từ thời kỳ Saxon […] Sửa nhà đào được xương người!

Nền nhà trước khi sửa Những người thợ xây đã tìm thấy tất cả có bốn bộ hài cốt, gồm một người đàn ông, hai phụ nữ, và một đứa trẻ. Các xét nghiệm đã chứng minh những...